I M E R S I A

Připravujeme:

Aktuality:

První běh  LARPu Postapovíkend: První zima úspěšně proběhl. Druhý běh je plánován na podzim.

Začaly přípravy na Bitvu o Fornost.

info@imersia.cz