I M E R S I A

Připravujeme:

Aktuality:

Druhý běh  LARPu Postapovíkend: První zima je plánován na podzim.

Nové informace o připravované Bitvě o Fornost již brzy!

info@imersia.cz